Identifikace materiálu
Čj. OVA 1440/14 PID KORN9KKCET7A
Čj. předkladatele MF-39551/2014/62 Datum autorizace 29.5.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova majetek státu; nemovitosti
Oblast práva Finanční právo/Majetek státu
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Hlavním účelem navrhovaných změn je zefektivnit a zrychlit proces nakládání s majetkem státu, a to zejména cestou posílení role Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při hospodaření a nakládání s nepotřebným majetkem státu, v této prvé fázi konkrétně s nemovitými věcmi.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 15.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 460 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 260 ze dne 15.4.2015
Znění PDF
DOC
(59 kB)
(169 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.5.2014 – 26.6.2014 Adresa připomínek Renata.Vilhelmova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9VLFF5LJ.doc 22 kB 15.4.2015
Materiál ma_KORN9VLGK945.doc 803 kB 15.4.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9VLFF5LJ.doc 66 kB 15.4.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9VLFF5LJ.doc 900 kB 15.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VLFF5LJ.doc 32 kB 15.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk