Identifikace materiálu
Čj. OVA 775/14 PID KORN9KHA8EI7
Čj. předkladatele ÚOHS-L108/2/14-11063/2014/440/JPl Datum autorizace 27.5.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Klíčová slova potravinářství a potraviny
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Hospodářská soutěž
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2014
Popis Technická novela odstraňuje nejasnosti a nepřehlednost právní úpravy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 9.3.2015 Číslo Sněmovního tisku 444 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 175 ze dne 9.3.2015
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.5.2014 – 10.6.2014 Adresa připomínek eklep@compet.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9V4JNQTG.doc 22 kB 30.3.2015
Materiál ma_KORN9V4JNQTG.doc 305 kB 30.3.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9V4JNQTG.doc 116 kB 30.3.2015
Průvodní dopis pd_KORN9V4JNQTG.doc 108 kB 30.3.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk