Identifikace materiálu
Čj. OVA 990/14 PID KORN9KGM74YC
Čj. předkladatele MF-37243/2014/06 Datum autorizace 26.5.2014
Popis
Název materiálu Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (návrh změnového zákona)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova rozpočtová politika
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení směrnice Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011
Popis Materiál obsahuje soubor právních předpisů v oblasti rozpočtové odpovědnosti, navrhující provedení implementace směrnice Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.4.2015 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 23.2.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 114 ze dne 23.2.2015
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.5.2014 – 23.6.2014 Adresa připomínek veronika.perinova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9N6J54KR.doc 31 kB 25.8.2014
Návrh usnesení us_KORN9TEES3ZH.doc 70 kB 4.2.2015
Předkládací zpráva zp_KORN9RHBYK2Z.doc 62 kB 5.12.2014
Důvodová zpráva zd_KORN9N6J54KR.doc 24 kB 25.8.2014
Materiál ma_KORN9TEES3ZH.zip 734 kB 4.2.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9TEES3ZH.zip 140 kB 4.2.2015
Rozdílová tabulka rt_KORN9TEES3ZH.doc 244 kB 4.2.2015
Vypořádání připomínek vp_KORN9N6J54KR.doc 2171 kB 25.8.2014
Průvodní dopis pd_KORN9N6J54KR.zip 28 kB 25.8.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk