Identifikace materiálu
Čj. OVA 808/14 PID KORN9KGJAXEP
Čj. předkladatele 24539/14/32100/01000 Datum autorizace 26.5.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Ministr průmyslu a obchodu předkládá na základě Plánu legislativních prací na rok 2014 vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospdoaření energií, s cílem upravit problematiku týkající se energetické účinnosti a energetických úspor v ČR
Popis Úprava zákona vyplývá především z transpozice evropské legislativy a to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 301 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 702 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.5.2014 – 23.6.2014 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9NLH2REP.doc 22 kB 3.9.2014
Materiál ma_KORN9NLH2REP.doc 592 kB 3.9.2014
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9NLH2REP.doc 62 kB 3.9.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9NLH2REP.doc 316 kB 3.9.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9NLH2REP.doc 210 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9NLH2REP.doc 26 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk