Identifikace materiálu
Čj. OVA 714/14 PID KORN9K5H7UB1
Čj. předkladatele 2014/28201-51 Datum autorizace 19.5.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální ochrana
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014.
Popis Navrhovaným zákonem se především převádí působnost k provádění inspekce poskytování sociálních služeb z Úřadu práce na krajské úřady a MPSV. Dále se upravují ustanovení o poskytování dotací na zajištění poskytování sociálních služeb a doplňuje se dotační titul pro zajištění výkonu činností sociální práce na krajských a obecních úřadech.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 257 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 515 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.5.2014 – 16.6.2014 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LMDRSDD.doc 22 kB 2.7.2014
Materiál ma_KORN9LMDRSDD.doc 328 kB 2.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LMDRSDD.doc 370 kB 2.7.2014
Další příloha materiálu mp_KORN9LMDRSDD.doc 146 kB 2.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk