Identifikace materiálu
Čj. OVA 702/14 PID KORN9K5CLU3V
Čj. předkladatele 27179/2014 Datum autorizace 15.5.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova regulační poplatky ve zdravotnictví; zdravotní pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Návrh vychází z Programového prohlášení vlády České republiky, které v části týkající se zdravotnictví obsahuje mimo jiné závazek ke zrušení regulačního poplatku za recept i za ošetření v ambulantní sféře. Návrh je předkládán podle Plánu legislativních prací na rok 2014.
Popis Cílem navrhované právní úpravy je zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví s výjimkou regulačního poplatku za pohotovost.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 260 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 503 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.5.2014 – 29.5.2014 Adresa připomínek petr.peiger@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LME2F8T.doc 22 kB 2.7.2014
Materiál ma_KORN9LME2F8T.doc 139 kB 2.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9LME2F8T.doc 132 kB 2.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LME2F8T.doc 291 kB 2.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk