Identifikace materiálu
Čj. OVA 911/14 PID KORN9K4CS4WM
Čj. předkladatele MPO 9315/14/62100/01000 Datum autorizace 3.6.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova hospodářská politika; investice; národní programy; zaměstnanost
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Hospodářská soutěž
Důvod předložení Materiál byl vypracován v návaznosti na změnu evropských předpisů pro oblast veřejné podpory, zejména v návaznosti na revizi obecného nařízení o blokových výjimkách a na schválení nové mapy regionální podpory na období 1.7.2014-31.12.2020.
Popis Cílem materiálu je zajistit soulad poskytování veřejné podpory formou investiční pobídky s relevantními předpisy Evropské unie a udržet konkurenceschopnost systému investičních pobídek v mezinárodní soutěži s okolními státy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 302 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 699 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.6.2014 – 1.7.2014 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9NLJERX3.doc 22 kB 3.9.2014
Materiál ma_KORN9NLJERX3.doc 1514 kB 3.9.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9NLJERX3.doc 324 kB 3.9.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9NLJERX3.doc 91 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9NLJERX3.doc 31 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk