Identifikace materiálu
Čj. OVA 687/14 PID KORN9K3NP75O
Čj. předkladatele MF-34167/2014/15 Datum autorizace 13.5.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; daň z příjmu; daňová soustava
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje návrh novely daňových zákonů, jejímž obsahem je (kromě řady jiných změn) v souladu s koaliční smlouvou zvýšení slevy na dani na druhé a další dítě o 100 Kč měsíčně; navrácení daňové slevy pracujícím důchodcům; omezuje se absolutní výše odpočtu u paušálních výdajů spadajících do paušálů 60 %.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 252 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 498 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.5.2014 – 10.6.2014 Adresa připomínek dzp@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LNFLWOB.doc 24 kB 3.7.2014
Materiál ma_KORN9LNFLWOB.doc 2044 kB 3.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9LNFLWOB.doc 3478 kB 3.7.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9LNFLWOB.doc 138 kB 3.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LNFLWOB.doc 30 kB 3.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk