Identifikace materiálu
Čj. OVA 813/14 PID KORN9K3FJV9T
Čj. předkladatele MV-31230-17/LG-2014 Datum autorizace 13.5.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova přestupky
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení dle Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Popis Navrhovaná úprava postihuje recidivu páchání přestupků zejména odstupňováním výše dosavadních sankcí. Za tím účelem se zavádí evidence vybraných přestupků. Ta bude kromě postihu recidivy sloužit také k přezkumu přestupkové zachovalosti podle zvláštních zákonů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.8.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 27.10.2014 Číslo Sněmovního tisku 368 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 864 ze dne 27.10.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.5.2014 – 10.6.2014 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9RLCBUTW.doc 22 kB 8.12.2014
Materiál ma_KORN9RLCBUTW.doc 620 kB 8.12.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9RLCBUTW.doc 534 kB 8.12.2014
Průvodní dopis pd_KORN9RLCBUTW.doc 46 kB 8.12.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk