Identifikace materiálu
Čj. OVA 1040/14 PID KORN9JNHGG5U
Čj. předkladatele 16880/2014-31 Datum autorizace 30.4.2014
Popis
Název materiálu Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova veřejné zakázky
Oblast práva Občanské právo/Vlastnictví a věcná práva
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády.
Popis Nové směrnice obsahují množství zásadních změn, jejichž transpozice do vnitrostátního právního řádu si vyžádá vznik zcela nového zákona o veřejných zakázkách.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.3.2015 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 16.3.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 180 ze dne 16.3.2015
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.4.2014 – 23.5.2014 Adresa připomínek marketa.adamkova@mmr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9T6KTGO4.docx 22 kB 27.1.2015
Návrh usnesení us_KORN9T6KTGO4.docx 16 kB 27.1.2015
Předkládací zpráva zp_KORN9T6KTGO4.docx 30 kB 27.1.2015
Důvodová zpráva zd_KORN9NREGHVB.docx 188 kB 8.9.2014
Materiál ma_KORN9T6KTGO4.docx 289 kB 27.1.2015
Vypořádání připomínek vp_KORN9T6KTGO4.docx 393 kB 27.1.2015
Průvodní dopis pd_KORN9T6KTGO4.docx 13 kB 27.1.2015
Další příloha materiálu mp_KORN9NREGHVB.docx 68 kB 8.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk