Identifikace materiálu
Čj. OVA 624/14 PID KORN9J9K2TSR
Čj. předkladatele 2014/25769-51 Datum autorizace 18.4.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova děti a mládež; rodina
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Návrh zákona je předkládán v souladu s Plánem legislativních práci vlády na zbývající část roku 2014.
Popis Návrh upravuje dávku porodné, tak aby nárok na tuto dávku vznikl širšímu okruhu rodin s dětmi, a aby těmto rodinám mohlo být vyplaceno porodné též z titulu narození v pořadí druhého dítěte. Zároveň se zvyšuje zákonem stanovený koeficient, kterým se násobí příjem pro nárok na porodné.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 255 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 500 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.4.2014 – 21.5.2014 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9LNESPKH.doc 22 kB 3.7.2014
Materiál ma_RACK9LNESPKH.doc 192 kB 3.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9LNESPKH.doc 58 kB 3.7.2014
Průvodní dopis pd_RACK9LNESPKH.doc 371 kB 3.7.2014
Další příloha materiálu mp_RACK9LNESPKH.doc 46 kB 3.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk