Identifikace materiálu
Čj. OVA 774/14 PID KORN9J4CQGND
Čj. předkladatele 932/2012-LO-SP Datum autorizace 17.4.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 (úkol č. 3). Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (usnesení č. 39 dne 16. ledna 2013). Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2011-2014 (usnesení č. 598 ze dne 10. srpna 2011).
Popis Cílem návrhu je zefektivnit správu zajištěného majetku a snížit její finanční náročnost, zlepšit postavení obětí trestné činnosti při zajišťování jejich majetkoprávních nároků v trestním řízení a rozšířit možnosti efektivního zajištění a odčerpání majetku osobě, proti níž se vede trestní řízení.
Poznámky Návrh je zasílán do opakovaného připomínkového řízení.
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 305 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 708 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.4.2014 – 22.5.2014 Adresa připomínek ltreslova@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9NLK7MFQ.doc 26 kB 3.9.2014
Materiál ma_KORN9NLK7MFQ.doc 944 kB 3.9.2014
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9NLK7MFQ.doc 45 kB 3.9.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9NLK7MFQ.doc 548 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9NLK7MFQ.doc 42 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk