Identifikace materiálu
Čj. OVA 671/14 PID KORN9HU9CCGS
Čj. předkladatele 2014/22904-51 Datum autorizace 7.4.2014
Popis
Název materiálu Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Popis Úprava v poskytování doplatku na bydlení
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.7.2014 Číslo Sněmovního tisku 256 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 501 ze dne 2.7.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.4.2014 – 7.5.2014 Adresa připomínek tomas.urban@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LMD3T0T.doc 22 kB 2.7.2014
Materiál ma_KORN9LMD3T0T.doc 370 kB 2.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9LMD3T0T.doc 333 kB 2.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LMD3T0T.doc 371 kB 2.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk