Identifikace materiálu
Čj. OVA 462/14 PID KORN9HTLQUAV
Čj. předkladatele MF- 28344/2014/16 Datum autorizace 3.4.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova ceny; kontrola
Oblast práva Finanční právo/Regulace trhu a cen
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje návrh novely zákona o cenách, který obsahuje dvě změny. Jednak doplňuje možnost, aby kontrolní pracovník oprávnění k výkonu kontroly prokazoval předložením průkazu (nutno upravit v návaznosti na nový kontrolní řád). Druhá změna umožní zrušit vydávání Cenového věstníku v listinné podobě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 25.6.2014 Číslo Sněmovního tisku 254 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 466 ze dne 25.6.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.4.2014 – 17.4.2014 Adresa připomínek tomas.trojek@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9LLJ3LBM.doc 24 kB 3.7.2014
Materiál ma_KORN9LLJ3LBM.doc 63 kB 3.7.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9LLJ3LBM.doc 32 kB 3.7.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LLJ3LBM.doc 36 kB 3.7.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk