Identifikace materiálu
Čj. OVA 606/14 PID KORN9HTG92ZO
Čj. předkladatele 6947/2014-MZE-12152 Datum autorizace 9.4.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova potravinářství a potraviny
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Potravinářství a kontrola
Důvod předložení Iniciativní materiál předkládaný v návaznosti na ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 33888/2012 ze dne 27.9.2012.
Popis Změna nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.6.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 469 ze dne 25.6.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.4.2014 – 2.5.2014 Adresa připomínek petra.zabranska@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9MWFS3WI.doc 34 kB 12.8.2014
Průvodní dopis pd_KORN9MWFS3WI.doc 55 kB 12.8.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk