Identifikace materiálu
Čj. OVA 571/14 PID KORN9HQKGVUK
Čj. předkladatele MF-18200/2014/12-1204 Datum autorizace 2.4.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova dotace; místní samospráva; veřejné rozpočty
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení usnesení vlády ze dne 15. ledna 2014 č. 49
Popis Materiál obsahuje návrh novely tzv. malých rozpočtových pravidel, která upravuje pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, a to s cílem zjednodušit administrativu při čerpání prostředků z evropských fondů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.9.2014 Číslo Sněmovního tisku 294 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 700 ze dne 3.9.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.4.2014 – 2.5.2014 Adresa připomínek Adela.Hermanova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9NLKRHU1.doc 25 kB 3.9.2014
Materiál ma_KORN9NLKRHU1.doc 301 kB 3.9.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9NLKRHU1.doc 259 kB 3.9.2014
Průvodní dopis pd_KORN9NLKRHU1.doc 51 kB 3.9.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk