Identifikace materiálu
Čj. OVA 375/14 PID KORN9HKLX6GT
Čj. předkladatele 14500/14 Datum autorizace 26.3.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslance Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 145)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je modifikovat stávající úpravu nutné obrany jako okolnosti vylučující protiprávnost jednání, které by jinak naplňovalo znaky skutkové podstaty trestného činu, směrem k posílení postavení osoby bránící se proti neoprávněnému vniknutí do cizího obydlí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 23.4.2014 Číslo Sněmovního tisku 145 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 275 ze dne 23.4.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(40 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(97 kB)
(36 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.3.2014 – 8.4.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9JFFMPES.doc 31 kB 23.4.2014
Stanovisko st_RACK9JFFMPES.doc 39 kB 23.4.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk