Identifikace materiálu
Čj. OVA 374/14 PID KORN9HKLQW2T
Čj. předkladatele 14400/14 Datum autorizace 26.3.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. (tisk č. 144)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova církve a náboženské společnosti; restituce
Oblast práva Občanské právo/Restituce
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je prodloužení některých lhůt souvisejících s majetkovým vyrovnáním s církvemi
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 23.4.2014 Číslo Sněmovního tisku 144 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 274 ze dne 23.4.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(40 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(86 kB)
(39 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.3.2014 – 8.4.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9JFJE9S2.doc 32 kB 23.4.2014
Stanovisko st_RACK9JFJE9S2.doc 42 kB 23.4.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk