Identifikace materiálu
Čj. OVA 282/14 PID KORN9HKKBJ8K
Čj. předkladatele 18978/2014 Datum autorizace 27.3.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova regulační poplatky ve zdravotnictví; zdravotní pojištění; zdravotní pojišťovny
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Usnesení vlády č. 183 ze dne 24. března 2014.
Popis Cílem navrhované právní úpravy je pomocí zvýšení platby za pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, zajistit zdroje na kompenzování výpadku příjmů z regulačních poplatků pro smluvní poskytovatele lůžkových zdravotních služeb. Dále je cílem právní úpravy uložit zdravotním pojišťovnám povinnost tento výpadek za rok 2014 poskytovatelům kompenzovat.
Poznámky Návrh zákona nebyl na základě usnesení vlády č. 183 ze dne 24. března 2014 a výjimky udělené ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu č. j.: 4197/2014-OVL projednán v meziresortním připomínkovém řízení.
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2014 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 9.4.2014 Číslo Sněmovního tisku 174 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 237 ze dne 9.4.2014
Znění PDF
DOC
(58 kB)
(44 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9J7B3B1Y.doc 22 kB 15.4.2014
Materiál ma_KORN9J7B3B1Y.doc 88 kB 15.4.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9J7B3B1Y.doc 92 kB 15.4.2014
Průvodní dopis pd_KORN9J7B3B1Y.doc 290 kB 15.4.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk