Identifikace materiálu
Čj. OVA 484/14 PID KORN9HJALNE9
Čj. předkladatele 12993/2014-MZE-12152 Datum autorizace 26.3.2014
Popis
Název materiálu Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova hnojiva
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Podle Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014
Popis Jedná se o drobnou technickou novelu zákona o hnojivech, která je však pro praktickou aplikaci zákona nezbytná.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 28.5.2014 Číslo Sněmovního tisku 212 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 388 ze dne 28.5.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.3.2014 – 24.4.2014 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9KJEJPLA.doc 23 kB 28.5.2014
Materiál ma_KORN9KJEJPLA.doc 52 kB 28.5.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9KJEJPLA.doc 52 kB 28.5.2014
Průvodní dopis pd_KORN9KJEJPLA.doc 48 kB 28.5.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk