Identifikace materiálu
Čj. OVA 492/14 PID KORN9H7EEVD4
Čj. předkladatele MPO 6696/14/42200/01000 Datum autorizace 17.3.2014
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova kontrola
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Pokud by nebyla realizována novelizace nařízení vlády, nemohl by Český telekomunikační úřad efektivně kontrolovat využívání zvláštních cen.
Popis Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je rozšířit náležitosti seznamu osob, kterým byla zvláštní cena přiznána za účelem kontroly čerpání cenového zvýhodnění.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.6.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 439 ze dne 16.6.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.3.2014 – 8.4.2014 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9LEB2PKQ.docx 27 kB 25.6.2014
Průvodní dopis pd_KORN9LEB2PKQ.docx 492 kB 25.6.2014
Další příloha materiálu mp_KORN9LEB2PKQ.docx 23 kB 25.6.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk