Identifikace materiálu
Čj. OVA 344/14 PID KORN9H5DBX8T
Čj. předkladatele 16606/ENV/14 Datum autorizace 12.3.2014
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení vlastní iniciativa
Popis cílem je vyhlásit v zákonem stanovené 90-ti denní lhůtě evropsky významné lokality přijaté Rozhodnutími Evropské komise do evropského seznamu pro kontinentální a panonskou biogeografickou oblast
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.6.2014 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 28.4.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 293 ze dne 28.4.2014
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(41 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.3.2014 – 19.3.2014 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9K5E8BVC.doc 42 kB 19.5.2014
Průvodní dopis pd_KORN9K5E8BVC.docx 299 kB 19.5.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk