Identifikace materiálu
Čj. OVA 283/14 PID KORN9H4GVLSX
Čj. předkladatele MF-96391/2012/28 Datum autorizace 26.3.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova účetnictví
Oblast práva Finanční právo/Účetnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje návrh novely zákona o auditorech, jehož cílem je především zkvalitnění systému kontroly kvality u auditorů a auditorských společností a posílení postavení Rady pro veřejný dohled nad auditem jako dohledového orgánu v této oblasti. Další úpravy zohledňují dosavadní zkušenosti a řeší problémy a nedostatky identifikované v praxi. Dále návrh upravuje či zpřesňuje některá ustanovení v souvislosti se změnou či přijetím jiných právních předpisů.
Poznámky Výjimku z povinnosti konat vnější připomínkové řízení udělil předseda LRV dopisem ze dne 13. 3. 2014 č. j. 3145/2014-OVL. Materiál již schválila vláda usnesením ze dne 15. května 2013 č. 367, ale vzhledem k rozpuštění poslanecké sněmovny nebyl legislativní proces dokončen (sněmovní tisk č. 1044).
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 12.5.2014 Číslo Sněmovního tisku 209 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 348 ze dne 12.5.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(44 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9KBCMQIS.doc 24 kB 23.5.2014
Materiál ma_KORN9KBCMQIS.doc 584 kB 23.5.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9KBCMQIS.doc 502 kB 23.5.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9KBCMQIS.doc 472 kB 23.5.2014
Průvodní dopis pd_KORN9KBCMQIS.doc 30 kB 23.5.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk