Identifikace materiálu
Čj. OVA 214/14 PID KORN9GMGXL6N
Čj. předkladatele 12600/14 Datum autorizace 24.2.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zdravotní pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Sociální pojištění
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušení regulačních poplatků za poskytnuté hrazené zdravotní služby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 17.3.2014 Číslo Sněmovního tisku 126 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 172 ze dne 17.3.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(41 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(92 kB)
(38 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.2.2014 – 4.3.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9HAFPNT7.doc 22 kB 17.3.2014
Stanovisko st_KORN9HAFPNT7.doc 41 kB 17.3.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk