Identifikace materiálu
Čj. OVA 164/14 PID KORN9G8BV233
Čj. předkladatele 11600/14 Datum autorizace 11.2.2014
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona o referendu
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova referendum; Ústava České republiky a ústavní zákony
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu ústavního zákona je zavedení obecného referenda do ústavního pořádku ČR.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 5.3.2014 Číslo Sněmovního tisku 116 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 129 ze dne 5.3.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(40 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(85 kB)
(28 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.2.2014 – 20.2.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9GXBAH6R.doc 22 kB 6.3.2014
Stanovisko st_KORN9GXBAH6R.doc 40 kB 6.3.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk