Identifikace materiálu
Čj. OVA 81/14 PID KORN9FBJ7JA9
Čj. předkladatele 7700/14 Datum autorizace 13.1.2014
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (tisk č. 77)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova ochrana životního prostředí
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je především umožnit výměny emisních stropů mezi provozovateli spalovacích zdrojů a celkově snížit administrativní náročnost jednotlivých procesů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.2.2014 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 3.2.2014 Číslo Sněmovního tisku 77 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 83 ze dne 3.2.2014
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(40 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(74 kB)
(22 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.1.2014 – 24.1.2014 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9FYFGMC2.doc 24 kB 3.2.2014
Stanovisko st_RACK9FYFGMC2.doc 24 kB 3.2.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk