Identifikace materiálu
Čj. OVA 19/14 PID KORN9F6GR4CA
Čj. předkladatele MSMT-26694/2013 Datum autorizace 8.1.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády
Popis Navrhuje se upravit § 73 zákona o vysokých školách tak, aby pravomoc ke jmenování profesorů podle tohoto zákona přešla na předsedu Senátu Parlamentu, aniž by přitom povaha institutu jmenování profesora byla změněna.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.6.2015 Stav materiálu DZ - návrh zamítnut v PSP
Datum schůze vlády 8.1.2014 Číslo Sněmovního tisku 92 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 37 ze dne 8.1.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(42 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9FJDLG2H.doc 22 kB 20.1.2014
Materiál ma_KORN9FJDLG2H.doc 102 kB 20.1.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9FJDLG2H.doc 108 kB 20.1.2014
Průvodní dopis pd_KORN9FJDLG2H.doc 45 kB 20.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk