Identifikace materiálu
Čj. OVA 21/14 PID KORN9F6E3S32
Čj. předkladatele 796/2014 Datum autorizace 8.1.2014
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnické prostředky
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví; Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Materiál se předkládá mimo Plán legislativních prací na rok 2014.
Popis Návrh obsahuje nezbytnou související novelizaci regulace zdravotnických prostředků, která je obsažena ve speciálních předpisech. Jedná se především o novelu zákona o regulaci reklamy a zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.6.2014 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 15.1.2014 Číslo Sněmovního tisku 88 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 41 ze dne 15.1.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(42 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9FECTNBK.doc 22 kB 16.1.2014
Materiál ma_KORN9FECTNBK.doc 2028 kB 16.1.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9FECTNBK.doc 2136 kB 16.1.2014
Průvodní dopis pd_KORN9FECTNBK.doc 158 kB 16.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk