Identifikace materiálu
Čj. OVA 51/14 PID KORN9EVLAPEE
Čj. předkladatele 933/2013-LO Datum autorizace 30.12.2013
Popis
Název materiálu Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova státní zastupitelství; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Státní zastupitelství
Důvod předložení mimo Plán legislativních prací na rok 2013
Popis hlavním cílem návrhu je změna ve způsobu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.5.2015 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.12.2013 – 14.1.2014 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9FDDYC6M.doc 30 kB 15.1.2014
Návrh usnesení us_KORN9FDDYC6M.doc 32 kB 15.1.2014
Předkládací zpráva zp_KORN9FDDYC6M.doc 27 kB 15.1.2014
Důvodová zpráva zd_KORN9FDDYC6M.doc 86 kB 15.1.2014
Materiál ma_KORN9FDDYC6M.doc 70 kB 15.1.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9FDDYC6M.doc 92 kB 15.1.2014
Vypořádání připomínek vp_KORN9FDDYC6M.doc 46 kB 15.1.2014
Průvodní dopis pd_KORN9FDDYC6M.doc 42 kB 15.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk