Identifikace materiálu
Čj. OVA 1381/13 PID KORN9E9H6PFP
Čj. předkladatele 2013/77796-51 Datum autorizace 10.12.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova rodina
Oblast práva Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí
Důvod předložení Usnesení vlády č. 607 ze dne 22. srpna 2012.
Popis Hlavním záměrem nově navrhované úpravy je vytvořit nástroj služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, který zvýší dostupnost služeb péče o děti a usnadní participaci rodičů s malými dětmi na trhu práce.
Poznámky Podle čl. 76 odst. 1 Legislativních pravidel vlády ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády dopisem č.j.:15777/2013-OVL prominula provedení připomínkového řízení.
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.11.2014 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.1.2014 Číslo Sněmovního tisku 82 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1 ze dne 2.1.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(42 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9F5FHZ94.doc 22 kB 7.1.2014
Materiál ma_KORN9F5FHZ94.doc 942 kB 7.1.2014
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9F5FHZ94.doc 66 kB 7.1.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9F5FHZ94.doc 430 kB 7.1.2014
Průvodní dopis pd_KORN9F5FHZ94.doc 318 kB 7.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk