Identifikace materiálu
Čj. OVA 26/14 PID KORN9DWBYYUP
Čj. předkladatele 22544/13/71100/01000 Datum autorizace 4.12.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova kontrolní řád
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení usnesení vlády České republiky ze dne 19. července 2012 č. 543
Popis Cílem předkládaného návrhu zákona je uvedení zákona o elektronických komunikacích a zákona o poštovních službách do souladu s novým kontrolním řádem a doplnění chybějících sankcí za porušení některých povinností vyplývajících z nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.
Poznámky povolena výjimka z meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Legislativní rady vlády č.j.: 14913/2013-RSL
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.11.2014 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 26.2.2014 Číslo Sněmovního tisku 135 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 116 ze dne 26.2.2014
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.12.2013 – 10.12.2013 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9GXAHZ0F.doc 22 kB 6.3.2014
Materiál ma_KORN9GXAHZ0F.doc 106 kB 6.3.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9GXAHZ0F.doc 152 kB 6.3.2014
Průvodní dopis pd_KORN9GXAHZ0F.doc 25 kB 6.3.2014
Další příloha materiálu mp_KORN9GXAHZ0F.doc 64 kB 6.3.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk