Identifikace materiálu
Čj. OVA 41/14 PID KORN9DPGKZNA
Čj. předkladatele 2013/75276-51 Datum autorizace 22.11.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální politika
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby
Popis Úprava poskytování doplatku na bydlení
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.6.2015 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 22.1.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 64 ze dne 22.1.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(42 kB)

Související usnesení

bylo zrušeno následujícím usnesením

č. 138 ze dne 5.3.2014
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.11.2013 – 9.12.2013 Adresa připomínek tomas.urban@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9F8GLDFR.docx 22 kB 13.1.2014
Návrh usnesení us_KORN9F8GLDFR.docx 15 kB 13.1.2014
Předkládací zpráva zp_KORN9F8GLDFR.docx 24 kB 13.1.2014
Důvodová zpráva zd_KORN9F8GLDFR.docx 59 kB 13.1.2014
Materiál ma_KORN9F8GLDFR.docx 38 kB 13.1.2014
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9F8GLDFR.docx 19 kB 13.1.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9F8GLDFR.docx 58 kB 13.1.2014
Vypořádání připomínek vp_KORN9F8GLDFR.doc 816 kB 13.1.2014
Průvodní dopis pd_KORN9F8GLDFR.zip 366 kB 13.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk