Identifikace materiálu
Čj. OVA 442/14 PID KORN9DLESL4L
Čj. předkladatele MK-S 11460/2013 Datum autorizace 21.11.2013
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova památková péče
Oblast práva Správní právo/Památková ochrana
Důvod předložení Mimo Plán legisltivních prací vlády na rok 2013
Popis Návrhem nařízení vlády se v souladu s § 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, prohlašuje soubor nejvýznamnějších kulturních památek za národní kulturní památky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 28.5.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 390 ze dne 28.5.2014
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.11.2013 – 12.12.2013 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9KKF7AMP.doc 86 kB 2.6.2014
Průvodní dopis pd_KORN9KKF7AMP.docx 27 kB 2.6.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk