Identifikace materiálu
Čj. OVA 1475/13 PID KORN9DLCEXDA
Čj. předkladatele 2013/64888-52 Datum autorizace 19.11.2013
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova zaměstnanost
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení Předloženo na základě usnesení vlády ze dne 25.9.2013 č. 732 a na základě zmocnění v § 111 odst. 12 zákona o zaměstnanosti
Popis Novela nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek reaguje na krizovou situaci v hospodářském vývoji klíčových průmyslových podniků a negativní vývoj zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a navyšuje hmotnou podporu při vytváření nových pracovních míst a reaguje na novelu zákona o investičních pobídkách
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.1.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 19 ze dne 8.1.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.11.2013 – 26.11.2013 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_RACK9FBD2JZS.doc 42 kB 13.1.2014
Průvodní dopis pd_RACK9FBD2JZS.doc 320 kB 13.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk