Identifikace materiálu
Čj. OVA 1239/13 PID KORN9DCKNJ5M
Čj. předkladatele 199/2010-LO Datum autorizace 11.11.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova vězeňství
Oblast práva Trestní právo/Vězeňství a výkon trestu
Důvod předložení Původní návrh zákona předložený mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2013 nebyl z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny projednán, a proto se návrh předkládá znovu.
Popis Cílem návrhu je zredukovat počet typů věznic ze 4 na 2
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.6.2014 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 20.11.2013 Číslo Sněmovního tisku 46 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 867 ze dne 20.11.2013
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9DPD5UGS.doc 22 kB 27.11.2013
Materiál ma_KORN9DPD5UGS.doc 114 kB 27.11.2013
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9E2CS5XU.doc 58 kB 3.12.2013
Průvodní dopis pd_KORN9DPD5UGS.doc 42 kB 27.11.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk