Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORN9D6JM289
Čj. předkladatele 34085/2013-31 Datum autorizace 5.11.2013
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova elektronizace
Oblast práva Občanské právo/Fyzické osoby; Občanské právo/Právnické osoby
Důvod předložení Návrh je předkládán k provedení § 16a, odst.5 zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č.396/2012 Sb. a zákona č.303/2013 Sb., který nabude účinnosti 1.ledna 2014.
Popis Vyhláška by měla vymezit a nastavit systém elektronických dražeb s možností operativních změn v souvislosti s případným vývojem informačních technologií.
Poznámky Zkrácení termínu a zúžení okruhu připomínkových míst bylo povoleno dopisem ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády č.j.13520/2013-OVL ze dne 23.října 2013.
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.12.2013 Stav materiálu 6PK - přijato ÚV ke zpracování
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.11.2013 – 14.11.2013 Adresa připomínek pavel.rakous@mmr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9EBHUX90.docx 10 kB 12.12.2013
Předkládací zpráva zp_KORN9EBHUX90.docx 21 kB 12.12.2013
Důvodová zpráva zd_KORN9EBHUX90.docx 36 kB 12.12.2013
Materiál ma_KORN9EBHUX90.docx 39 kB 12.12.2013
Vypořádání připomínek vp_KORN9EBHUX90.docx 51 kB 12.12.2013
Průvodní dopis pd_KORN9EBHUX90.pdf 366 kB 12.12.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk