Identifikace materiálu
Čj. OVA 1445/13 PID KORN9CXKPB55
Čj. předkladatele 68288/2013-MZE-12154 Datum autorizace 30.10.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Jedná se o znovu předložení původního vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 1063, jehož projednávání v Poslanecké sněmovně bylo ukončeno z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny.
Popis Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.6.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.1.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 17 ze dne 8.1.2014
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(43 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.10.2013 – 27.11.2013 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9FFH24DJ.doc 22 kB 20.1.2014
Materiál ma_KORN9FFH24DJ.doc 512 kB 20.1.2014
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9FFH24DJ.doc 72 kB 20.1.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9FFH24DJ.doc 608 kB 20.1.2014
Rozdílová tabulka rt_KORN9FFH24DJ.doc 118 kB 20.1.2014
Průvodní dopis pd_KORN9FFH24DJ.doc 56 kB 20.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk