Identifikace materiálu
Čj. OVA 1177/13 PID KORN9CTCDJVF
Čj. předkladatele MV-130126-2/LG-2013 Datum autorizace 25.10.2013
Popis
Název materiálu Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova administrativa; archivnictví
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti; Správní právo/Archivnictví
Důvod předložení přijetí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), usnesení vlády ze dne 17. dubna 2013 č. 268
Popis Navrhovaný zákon sleduje dva základní cíle. Prvním je přizpůsobení zákona o archivnictví a spisové službě novému zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), tak, aby došlo ke sjednocení, jak pokud jde o postupy v oblasti kontroly, tak pokud jde o některé další související otázky. Současně je novelou řešena problematika tzv. komerčních spisoven a zajištění odborné správy dokumentů, nacházejících se v těchto spisovnách, na jejichž ukládání je veřejný zájem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.11.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.11.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 870 ze dne 20.11.2013
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9DWAHRRJ.doc 24 kB 29.11.2013
Materiál ma_KORN9DWAHRRJ.doc 122 kB 29.11.2013
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9DWAHRRJ.doc 150 kB 29.11.2013
Průvodní dopis pd_KORN9DWAHRRJ.doc 48 kB 29.11.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk