Identifikace materiálu
Čj. OVA 1178/13 PID KORN9CTB3Y2O
Čj. předkladatele MV-131356-1/LG-2013 Datum autorizace 25.10.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova kontrola; kontrolní řád
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Sjednocení procesních úprav v návaznosti na nový kontrolní řád.
Popis Návrh zákona bezprostředně navazuje na již přijatý zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a jeho cílem je dokončení realizace procesu sjednocení a zjednodušení procesněprávního prostředí v oblasti kontroly.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.6.2014 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 20.11.2013 Číslo Sněmovního tisku 29 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 869 ze dne 20.11.2013
Znění PDF
DOC
(57 kB)
(42 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9DWAUQ4W.doc 22 kB 29.11.2013
Materiál ma_KORN9DWAUQ4W.doc 784 kB 29.11.2013
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9DWAUQ4W.doc 54 kB 29.11.2013
Rozdílová tabulka rt_KORN9DWAUQ4W.doc 61 kB 29.11.2013
Průvodní dopis pd_KORN9DWAUQ4W.doc 48 kB 29.11.2013
Další příloha materiálu mp_KORN9DWAUQ4W.doc 1402 kB 29.11.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk