Identifikace materiálu
Čj. OVA 1339/13 PID KORN9CSJLLHC
Čj. předkladatele MF-84886/2013/35-3501 Datum autorizace 29.10.2013
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční trh
Oblast práva Obchodní právo/Obchodní korporace
Důvod předložení ustanovení § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb.
Popis Hlavním cílem návrhu novely je úprava normativního textu u některých parametrů pro investování fondů kvalifikovaných investorů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.1.2014 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 15.1.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 43 ze dne 15.1.2014
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(41 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.10.2013 – 5.11.2013 Adresa připomínek jan.sovar@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9FDFTG4D.doc 66 kB 15.1.2014
Průvodní dopis pd_KORN9FDFTG4D.doc 28 kB 15.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk