Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORN9CRJ7R94
Čj. předkladatele 2013/3317/1 Datum autorizace 23.10.2013
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova bankovnictví; finanční sektor; komunitární právo; řízení rizik; úvěrové a finanční instituce
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Účelem vyhlášky je splnění závazku harmonizovat tuzemskou právní úpravu v oblasti výkonu činnosti úvěrových institucí, především tuzemských bank, a obchodníků s cennými papíry s právními předpisy na úrovni Evropské unie.
Popis Vyhláška provádí zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a zákon o podnikání na kapitálovém trhu, přičemž stanovuje pravidla pro zavedení a udržování řídicího a kontrolního systému, krytí a omezování rizik, uveřejňování informací a předkládání vybraných informací České národní bance.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.12.2013 Stav materiálu 7PK - zařazeno do evidence OVL
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.10.2013 – 14.11.2013 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9EBLYWCP.doc 211 kB 12.12.2013
Předkládací zpráva zp_KORN9EBLYWCP.doc 56 kB 12.12.2013
Důvodová zpráva zd_KORN9EBLYWCP.doc 296 kB 12.12.2013
Materiál ma_KORN9EBLYWCP.doc 747 kB 12.12.2013
Průvodní dopis pd_KORN9EBLYWCP.doc 104 kB 12.12.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk