Identifikace materiálu
Čj. OVA 1055/13 PID KORN9BQAGTGM
Čj. předkladatele 29656/2013-31 Datum autorizace 20.9.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Zákonné opatření Senátu Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova veřejné zakázky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Veřejné zakázky a koncese
Důvod předložení Umožnit zadávání nadlimitních veřejných zakázek (při stávající neexistenci osob se zvláštní způsobilostí a seznamu hodnotitelů) a zabránit vzniku s tím souvisejících škod
Popis Návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.10.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.9.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 744 ze dne 25.9.2013
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(68 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORN9BXGZPKP.pdf 192 kB 27.9.2013
Obálka ob_KORN9BXGZPKP.doc 22 kB 27.9.2013
Materiál ma_KORN9BXGZPKP.doc 187 kB 27.9.2013
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORN9BXGZPKP.doc 225 kB 27.9.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk