Identifikace materiálu
Čj. OVA 1033/13 PID KORN9BADUW2M
Čj. předkladatele 31707/2013 Datum autorizace 6.9.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Zákonné opatření Senátu Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnictví; zdravotní pojišťovny
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Důvodem předložení tohoto návrhu je to, že z vyhodnocení účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2012 a sledování systému v roce 2013 vyplývá, že se systém veřejného zdravotního pojištění dostává do deficitu, který již není schopen absorbovat. Schodek bude o to výraznější, vezme-li se v úvahu skutečnost, že minulý rok hospodaření zdravotních pojišťoven pomohl mimořádný příjem z přerozdělení finančních prostředků plynoucích zejména ze zůstatků prostředků na účtech zdravotních pojišťoven a dále ze Zajišťovacího fondu, který byl tímto fakticky vyčerpán.
Popis Návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné za státní pojištěnce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.10.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.9.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 731 ze dne 25.9.2013
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(46 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.9.2013 – 13.9.2013 Adresa připomínek petr.peiger@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORN9BXGL5W1.doc 154 kB 27.9.2013
Obálka ob_KORN9BXGL5W1.doc 22 kB 27.9.2013
Materiál ma_KORN9BXGL5W1.doc 98 kB 27.9.2013
Další příloha materiálu mp_KORN9BXGL5W1.doc 22 kB 27.9.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk