Identifikace materiálu
Čj. OVA 1362/13 PID KORN9B8A69CF
Čj. předkladatele 28955/13/41200/01000 Datum autorizace 9.9.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Předkládá se na základě Plánu legislativních prací vlády pro rok 2013, který byl schválen usnesením vlády ze dne 6. února 2013 č. 84 a aktualizován usnesením vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 241.
Popis Cílem navrhované novely živnostenského zákona je snížení administrativní zátěže podnikatelů při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání. Navrhuje se odstranit povinnost osob, které ohlašují živnost, žádají o koncesi nebo oznamují změnu, dokládat doklady jednou již doložené obecnímu živnostenskému úřadu, pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Současně se navrhuje provedení změny právní úpravy vedení živnostenského rejstříku ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů zapisovaných osob.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.7.2014 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 15.1.2014 Číslo Sněmovního tisku 85 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 42 ze dne 15.1.2014
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.9.2013 – 7.10.2013 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9FDEUH3W.doc 22 kB 15.1.2014
Materiál ma_RACK9FDEUH3W.doc 260 kB 15.1.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9FDEUH3W.doc 651 kB 15.1.2014
Průvodní dopis pd_RACK9FDEUH3W.doc 322 kB 15.1.2014
Další příloha materiálu mp_RACK9FDEUH3W.doc 145 kB 15.1.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk