Identifikace materiálu
Čj. OVA 1001/13 PID KORN99A8XKNI
Čj. předkladatele 531/2013-LO-SP Datum autorizace 8.7.2013
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení právních předpisů soukromého práva
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova občanské právo; obchod
Oblast práva
Důvod předložení Rekodifikace soukromého práva
Popis Jedná se o právní předpis, který provádí některá ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o veřejných rejstřícících právnických a fyzických osoba a zákona o zvláštních řízeních soudních
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.10.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 16.10.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 763 ze dne 16.10.2013
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.7.2013 – 31.7.2013 Adresa připomínek jgano@msp.justice.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9CLH9E4H.doc 67 kB 22.10.2013
Průvodní dopis pd_KORN9CLH9E4H.docx 32 kB 22.10.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk