Identifikace materiálu
Čj. OVA 983/13 PID KORN999JNNFQ
Čj. předkladatele MF-60669/2013/11 Datum autorizace 4.7.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2015 a 2016 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova státní rozpočet; střednědobé výdajové rámce
Oblast práva
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2015 a 2016 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.10.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.9.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 729 ze dne 25.9.2013
Znění PDF
DOC
(88 kB)
(82 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(73 kB)
(50 kB)

Související usnesení

ruší následující usnesení

č. 518 ze dne 3.7.2013

bylo změněno následujícím usnesením

č. 829 ze dne 8.10.2014
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.7.2013 – 22.7.2013 Adresa připomínek vlasta.marikova@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9CHEPK06.doc 26 kB 15.10.2013
Materiál ma_KORN9CHEPK06.zip 4834 kB 15.10.2013
Průvodní dopis pd_KORN9CHEPK06.doc 28 kB 15.10.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk