Identifikace materiálu
Čj. OVA 29/14 PID KORN997EP4HY
Čj. předkladatele 21802/13/40000/01000 Datum autorizace 3.7.2013
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova nařízení; prodej; pyrotechnika; skladování
Oblast práva
Důvod předložení Zacházení s pyrotechnickými výrobky zařazenými do tříd je v současné době upraveno vyhláškou Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., která je však neúčinná. Zacházení s pyrotechnickými výrobky zařazenými do kategorií je regulováno pouze částečně v zákoně č. 156/2000 Sb. Předkládané nařízení vlády zaplňuje výše popsanou mezeru v českém právním řádu.
Popis Plošná úprava zacházení s pyrotechnickými výrobky, nepovažovanými za výbušné předměty, pokrývající zejména jejich bezpečné skladování a prodej, a to s ohledem na jejich dosavadní i novou klasifikaci
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.3.2014 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.2.2014 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 118 ze dne 26.2.2014
Znění PDF
DOC
(53 kB)
(40 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.7.2013 – 24.7.2013 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORN9GXCYD86.doc 66 kB 6.3.2014
Průvodní dopis pd_KORN9GXCYD86.doc 25 kB 6.3.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk