Identifikace materiálu
Čj. OVA 1008/13 PID KORN98KNANUK
Čj. předkladatele 492/2013-1070 Datum autorizace 11.6.2013
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova aktivní záloha; branná povinnost; branný zákon; nouzový stav; obrana; odvodní řízení; ve výslužbě; voják; vojenské cvičení; výběrové doplnění
Oblast práva
Důvod předložení Podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2013
Popis Hlavním cílem návrhu zákona je zajistit připravenost ozbrojených sil pro plnění úkolů v případě vyhlášení stavu ohrožení státu či válečného stavu. Za tímto účelem novela se především rozšíří povinný výkon branné povinnosti státními občany České republiky před vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, a to pokud dojde k vyhlášení nouzového stavu z důvodu jiného nebezpečí souvisejícího se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.12.2013 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.11.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 863 ze dne 20.11.2013
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.6.2013 – 10.7.2013 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9E3DTK22.doc 24 kB 4.12.2013
Materiál ma_RACK9E3DTK22.doc 498 kB 4.12.2013
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACK9E3DTK22.doc 592 kB 4.12.2013
Průvodní dopis pd_RACK9E3DTK22.doc 54 kB 4.12.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk