Identifikace materiálu
Čj. OVA 388/13 PID KORN968K3FL3
Čj. předkladatele 95100/13 Datum autorizace 28.3.2013
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Bureše, Pavla Staňka, Jiřího Pospíšila a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 951)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova Zákon České národní rady
Oblast práva
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je formou daňových nástrojů, zejména zvýhodněných daňových odpisů, motivovat zaměstnavatele k efektivnější spolupráci se školami v rámci odborné přípravy žáků a studentů. Navrhované daňové zvýhodnění by mělo přispět ke zvýšení zaměstnanosti čerstvých absolventů středních a vysokých škol.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 24.4.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 287 ze dne 24.4.2013
Znění PDF
DOC
(26 kB)
(52 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(33 kB)
(38 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.3.2013 – 11.4.2013 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn96vex39b.doc 28 kB 18.4.2013
Návrh usnesení us_korn96vex39b.doc 26 kB 18.4.2013
Příloha návrhu usnesení pu_korn96vex39b.doc 38 kB 18.4.2013
Předkládací zpráva zp_korn96vex39b.doc 53 kB 18.4.2013
Materiál ma_korn96vex39b.pdf 504 kB 18.4.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk