Identifikace materiálu
Čj. OVA 386/13 PID KORN968JX3NU
Čj. předkladatele 95000/13 Datum autorizace 28.3.2013
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 950)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova lesní zákon; Státní pozemkový úřad
Oblast práva
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona jeúprava některých podmínek nakládání se zemědělskými a lesními pozemky; zejména se jedná o - sjednocení podmínek převodu pozemků podle zákona 503/2012 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb., pokud jde o vyloučení možnosti převodu některých pozemků, a - umožnění dalšího převodu pozemku převedeného na zemědělského podnikatele Státním pozemkovým úřadem při zachování splátkového kalendáře, resp. při neuplatnění předkupního práva státu, a to jedná-li se o převod na příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela anebo na společnost nebo družstvo, jejichž je vlastník pozemku společníkem nebo členem a které na pozemku hospodaří.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.6.2015 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 24.4.2013 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 286 ze dne 24.4.2013
Znění PDF
DOC
(27 kB)
(54 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(34 kB)
(41 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.3.2013 – 11.4.2013 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_korn96vel92y.doc 29 kB 18.4.2013
Návrh usnesení us_korn96vel92y.doc 26 kB 18.4.2013
Příloha návrhu usnesení pu_korn96vel92y.doc 51 kB 18.4.2013
Předkládací zpráva zp_korn96vel92y.doc 66 kB 18.4.2013
Materiál ma_korn96vel92y.pdf 418 kB 18.4.2013

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk